Process

กระบวนการผลิต
ทางบริษัทฯ ได้มุ่งมั่น พัฒนา และออกแบบร่วมกันกับผู้ผลิตเครื่องบดสี เพื่อให้ได้เครื่องจักรที่มีศักยภาพ และมาตรฐานในการผลิต สูงสุดรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทาง บริษัท ฯ ได้คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และมีการควบคุมการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งทั้งหมดนี้ทางบริษัท ฯ ถือเป็นนโยบายในการทำงานตลอดมา.

© 2015 truepaint.net All Rights Reserved.