บริษัท ทรู เพ้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนโดยคนไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2546 สถานที่ตั้ง เลขที่ 59/30 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ กม. 11.5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ ด้วยเงินลงทุน จดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อผลิตสีภายใต้เครื่องหมายการค้า ( TP )

บริษัท ทรู เพ้นท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการผลิตสีอุตสาหกรรมและมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจใน ผลิตภัณฑ์และคุณภาพตลอดไป โดยทางบริษัท ทรู เพ้นท์ จำกัด ได้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยช่างและวิศวกรรมฝ่ายเทคนิค รวมทั้งฝ่ายการตลาดที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในธุรกิจสีอุตสาหกรรม

Truepaint Co,.Ltd is Thai-owned. We have around 10 skilled and enthusiastic people not only in engineering field but also in marketing field. Our employees strive for the highest quality in our products, systems and services, and our facilities operate at the highest standards in the markets. Truepaint products are controlled in high standard of production, using high quality raw materials, high-performed machines, and carefully quality controlled ( QC ) by our 15 years expertise.

© 2015 truepaint.net All Rights Reserved.